Η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Γερμανικά αρχεία_0005Γερμανικά αρχεία_0006Γερμανικά αρχεία_0001Γερμανικά αρχεία_0004Γερμανικά αρχεία_0002Γερμανικά αρχεία_0003

 

Βιομηχανίες και μεταλλεύματα στη διάθεση της Γερμανικής πολεμικής μηχανής

Γ.Ε.Ε.Β.=Γραφείο Εφοδιασμού και Εξοπλισμών

Α.Β.=Αρχηγείο Βέρμαχτ

Από το βιβλίο «Ντοκουμέντα από τα Γερμανικά αρχεία. Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό».
Έρευνα-Παρουσίαση Μάρτιν Ζέγκεντορφ. Μετάφραση Θανάσης Γεωργίου
Αθήνα 1991 Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Αριοποίηση!!

«Αριοποίηση»…

ΚΚΑ=Κρατικό Κεντρικό αρχείο Πότσνταμ

Από το βιβλίο “Ντοκουμέντα από τα Γερμανικά αρχεία. Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό.
Έρευνα-Παρουσίαση Μάρτιν Ζέγκεντορφ. Μετάφραση Θανάσης Γεωργίου
Αθήνα 1991 Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Ιστορία μιας ληστείας

Γερμανικά αρχεία_0022Γερμανικά αρχεία_0021Γερμανικά αρχεία_0020Γερμανικά αρχεία_0019Γερμανικά αρχεία_0017Γερμανικά αρχεία_0018

(Επεξηγήσεις) Α.Β.=Αρχηγείο Βέρμαχτ

ΓΕΕΒ=Γραφείο Εφοδιασμού και εξοπλισμών

IG Farben=Όμιλος Συμφερόντων Βιομηχανίας Χρωμάτων

ΚΚΑ=Κρατικό Κεντρικό Αρχείο Πότσνταμ

Από το βιβλίο “Ντοκουμέντα από τα Γερμανικά αρχεία. Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό.

Έρευνα-Παρουσίαση Μάρτιν Ζέγκεντορφ. Μετάφραση Θανάσης Γεωργίου
Αθήνα 1991 Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Οι «συνεργάτες»!

Από το βιβλίο "Ντοκουμέντα από τα Γερμανικά αρχεία. Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό. Έρευνα-Παρουσίαση Μάρτιν Ζέγκεντορφ. Μετάφραση Θανάσης Γεωργίου Αθήνα 1991 Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
Από το βιβλίο «Ντοκουμέντα από τα Γερμανικά αρχεία. Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό.
Έρευνα-Παρουσίαση Μάρτιν Ζέγκεντορφ. Μετάφραση Θανάσης Γεωργίου
Αθήνα 1991 Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή