Ελένη Καβαζίδου Νοηματική Γλώσσα

Ένα κλειδί και μια παγίδα για κωφούς και ακούοντες 

Η Ελένη Καβαζίδου θέτει κρίσιμα ερωτήματα και δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις βασισμένη στις πιο αξιόπιστες ακαδημαϊκές πηγές της τελευταίας εικοσαετίας. Ταυτόχρονα αναδεικνύει σημεία κλειδιά για τις μελλοντικές έρευνες.

Αποτελεί κλειδί ή παγίδα η Νοηματική Γλώσσα; Ποιά είναι τα στάδια εξέλιξής της, τα προτερήματα και οι αδυναμίες της; Ποιά είναι η γενεσιουργός Αιτία της Κουλτούρας των Κωφών; Ποιές συνθήκες ευνόησαν την κοινότητα των κωφών να αναπτυχθεί τόσο πολύ στον 20ο αιώνα; Ποιά τα θετικά και ποιά τα αρνητικά αυτής της ραγδαίας εξέλιξης των κοινοτήτων τους; Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της νοηματικής και της προφορικής γλώσσας στην εγκεφαλική λειτουργία; Μπορεί η Νοηματική Γλώσσα να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση νοητικών, κινητικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων;

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η συγγραφέας: «Είναι καλό να γνωρίζουμε τα κλειδιά και τις παγίδες της σύγχρονης νοηματικής γλώσσας και των εκπροσώπων της. Έχοντας τη γνώση, έχουμε τη δύναμη»

Περιεχόμενα του βιβλίου (εκδόσεις Ραδάμανθυς):

Εξώφυλλο Νοηματική

-Βασικές γνώσεις, σκέψεις και αναπάντητα ερωτήματα

-Η Γενεσιουργός Αιτία της Κουλτούρας των Κωφών

-Οι Τοπικές Διάλεκτοι των Κωφών & Η Ιστορική Πορεία της Κοινωνικής τους Διαφοροποίησης

-Η Νοηματική Επικοινωνία: Μέσο διαφοροποίησης ή γεφύρωσης του χάσματος;

-Τα Στάδια Εξέλιξης της Νοηματικής Γλώσσα

-Η Συμβολική Γλώσσα ως αναπόσπαστο κομμάτι της κατάκτησης του έναρθρου λόγου

-Κληρονομική προδιάθεση για προφορική ομιλία

-Ποιά ανάγκη οδήγησε στην ανάπτυξη της Νοηματικής Γλώσσας;

-Βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας

-Σύγχρονες Μορφές Ανθρώπινης Επικοινωνίας:Γλωσσικά Συστήματα

-Κοινά σημεία προφορικής και νοηματικής γλώσσας

-Ο προφορικός λόγος και η εμπλοκή της κίνησης

-Ο Νοηματικός Λόγος και η Εμπλοκή της Προσωπικής Έκφρασης και του Προφορικού Λόγου

-Λοιπά πραγματολογικά χαρακτηριστικά της Ν.Γ.

-Διαφορές της Νοηματικής με τη Συμβολική Γλώσσα

-Η Νοηματική Γλώσσα ως αυτόνομο Γλωσσικό Σύστημα

-Λειτουργικές Προσαρμογές του Εγκεφάλου με τη Χρήση της Νοηματικής Γλώσσας σε κωφούς και ακούοντες

-Βασικές εγκεφαλικές λειτουργικές διαφορές-ομοιότητες μεταξύ Κωφών και Ακουόντων

-Ομοιότητες και Διαφορές μεταξύ Κωφών και Ακουόντων στη Γλωσσική Ανάπτυξη

-Λειτουργικές Διαφορές μεταξύ Νοηματικής και Προφορικής Επικοινωνίας

-H Περιοχή Wernicke και ο ρόλος της

-H Περιοχή Broca (Broca’s Area) και ο Ρόλος της

-Ενεργοποίηση της Περιοχής Broca στη Νοηματική και Προφορική Επικοινωνία

-Ο Ρόλος της Εγκεφαλικής Νήσου (Insula)

-Ο Ρόλος της Μέσης Ατρακτοειδούς Έλικας (Mid-Fusiform Gyrous, mFG)

-Η «εν λειτουργία» Μνήμη

-Άλλες Προσαρμογές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

-Ο Ρόλος της Αισθητηριακής Εμπειρίας και η Οπτική Ευαισθησία

-Η Θεωρία της Φιγούρας και το Νευρικό Σύστημα του Αντικατοπτρισμού

-Η Συμβολή του ΝΣΑ στην Κοινωνική και Συναισθηματική Λειτουργικότητα

-Η Συμβολή του ΝΣΑ στη Νοηματική και Προφορική Γλώσσα

-Διαφορές μεταξύ Ελεύθερης, Μεθοδευμένης, Παντομιμικής και Νοηματικής Κίνησης

-Η Επικράτεια του Αριστερού Ημισφαιρίου σε Κωφούς και Ακούοντες

-Ο διπολικός, δίγλωσσος εγκέφαλος

-Κωφός Πληθυσμός: Άτομα με Αναπηρία ή Ανεπάρκεια;

-Social Model of Disability

-Socio/medical Model of Disability

-Ο ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας

-H Κουλτούρα των Κωφών

-Η Κατάσταση Υγείας των Κωφών

-Η Νοηματική Γλώσσα ως μητρική σε κωφό πληθυσμό

-Κοινωνικές Δεξιότητες & Δραστηριότητες

-Η Νοηματική Γλώσσα στον χώρο της υγείας

-Χρήση της Νοηματικής Γλώσσας ως εναλλακτική μορφή επικοινωνίας σε διάφορους ειδικούς πληθυσμούς

-Εκπαιδευτική Διευκόλυνση με ΝΓ

-Μέσο Διαπαιδαγώγησης και Γενικής Παιδείας

-H Νοηματική Γλώσσα και η γλώσσα του σώματος για διάγνωση της νοητικής και ψυχοκοινωνικής κατάστασης

-Τραυματισμοί Υπέρχρησης Άκρου Χειρός

-Μεθοδολογία Διδασκαλίας

-Σύμβολα, Εικόνες, Κινήσεις και Νοήματα Υφίσταται Διαφορά;

-Κίνηση Χωρίς Νόημα (Αυθόρμητη Κίνηση)

-Εικόνες (Μιμητική Κίνηση)

-Σύμβολα (Χαρακτηριστική Κίνηση)

-Νοήματα (Θεατρική Κίνηση)

-Ποιό το κλειδί και ποιά η παγίδα της Νοηματικής Γλώσσας;

-Συνειρμοί περί Φυσικής Αγωγής

-Βιβλιογραφία

Σύντομο Βιογραφικό της Ελένης Καβαζίδου

13902040_10153710469726700_999920708_oΗ Ελένη Καβαζίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Φυσική Αγωγή και Διδακτορικό στη Χοροκινησιοθεραπείας και τη Διατροφική Συμπεριφορά. Έχει αποκτήσει επάρκεια στη Νοηματική Γλώσσα και παρουσίασε έρευνες και μελέτες της με στόχο την αξιοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στις καλές τέχνες, στο 1ο & 2ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο: «Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού», καθώς και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εκπαίδευσης Κωφών.

Τον Οκτώβριο του 2015 ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια της TEDxChania, για να τεκμηριώσει στρατηγικούς τρόπους αξιοποίησης της νοηματικής γλώσσας ως βασικό εργαλείο για την εξέλιξη της τέχνης. Το 2016 ξεκίνησε να συνεργάζεται με μία ομάδα εκπαιδευτικών, χορευτών και ηθοποιών, τους «Παραδοξογράφους», για πειραματισμό σε νέα πεδία γνώσης με βασικό κίνητρο τη χορογραφική καινοτομία. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό των Κωφών στη Σουηδία, ενώ υπήρξε στέλεχος της συντονιστικής επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Φεστιβάλ Νεολαίας Κωφών και Ακουόντων, που διεξήχθη με συμμετοχή 10 Ευρωπαϊκών Χωρών (Folklore meets Progressive) και του Ευρωμεσογειακού Φεστιβάλ Νεολαίας Κωφών και Ακουόντων, με συμμετοχή 12 χωρών από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική (Tasty Art Pollution).

Από το 2005 έως σήμερα, ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της «Εσαεί εν Ροή», συμμετέχει στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και Φεστιβάλ με Κωφούς και Ακούοντες Καλλιτέχνες, όπως τις Βραδιές Νέων Καλλιτεχνών και το Φεστιβάλ Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει, ενώ έχει χορογραφήσει παραστάσεις με στοιχεία νοηματικής γλώσσας, με το Τμήμα Χορού και Θεάτρου του Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας-Θράκης, το Θέατρο Σιγής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Διάχρονο Θέατρο της Μαίρης Βιδάλη.

Μετεκπαιδεύτηκε στην αξιοποίηση διάφορων τεχνικών θεραπευτικής γυμναστικής, φυσικής άσκησης και εναλλακτικής θεραπείας (Power Yoga, Pilates, Tai Chi, Shiatsu), συστημάτων χορού και εφαρμογών θεατρικού παιχνιδιού και εναλλακτικού θεάτρου.

Έχει δημοσιεύσει πολλές ερευνητικές της εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, συναφή με τα γνωστικά της αντικείμενα και διεθνείς δημοσιεύσεις με καινοτόμες θεματικές κι έχει αποσπάσει διάφορες υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. Είναι συνεργάτης σε ερευνητικά περιοδικά και υπήρξε μέλος επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής σε διάφορα συνέδρια, συμπόσια και φεστιβάλ. Είναι μέλος φορέων εθελοντισμού και δραστηριοποιείται στις παραστατικές τέχνες ως μέλος του Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας Θράκης ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ. Απόφοιτος του Τμήματος Jazz-Rock του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία πέντε χρόνια ξεκίνησε να ασχολείται πιο έντονα με τη συγγραφική δραστηριότητα.

Εργάζεται ως Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση Καινοτόμων Δράσεων στις θεματικές ενότητες Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Για παραγγελίες του βιβλίου συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

(ή εναλλακτικά επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6983 091058)

Τιμή βιβλίου 9,90 (περιέχει και το ΦΠΑ 6%) + έξοδα αποστολήςεικόνα2

Ελένη Καβαζίδου

Νοηματική γλώσσα: ένα κλειδί και μια παγίδα

για κωφούς και ακούοντες

 ©2016, Εκδόσεις Ραδάμανθυς & Ελένη Καβαζίδου

ISBN 978-618-82572-2-1

Επιμέλεια: Χρήστος Τσαντής

Επεξεργασία Εικόνων, φωτογραφίες εξώφυλλου & οπισθόφυλλου: Πάρις Ιωαννίδης

Εικονογράφηση: Φαχαντίδου-Τσιλιγκίρογλου Άννα, MD, RFSH Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Α.Π.Θ., Παιδίατρος, Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής

Φωτογραφίες: Αβράμογλου Κυριακή, φωτογράφος της «Εσαεί Εν Ροή»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s