Λουδοβίκος των Ανωγείων, «Η πρώτη αχτίνα».

Χαρματούσα