Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ετικέτα: έπαψα να ταυτίζω την τύχη της ψυχής μου με την τύχη οποιασδήποτε ιδέας