Ημέρα: 25 Ιουλίου 2016

4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ