«Λευτερώσου κι από τη ράτσα. Πολέμα να ζήσεις όλο τον αγωνιζόμενο άνθρωπο», Νίκος Καζαντζάκης

Απόσπασμα από την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη